24/07/2019

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website keplerk.com

Downloaden

Artikel 1: Onderwerp

Deze "algemene gebruiksvoorwaarden" hebben als doel het gebruik van de website www.keplerk.com en de services een juridisch kader te bieden.

De overeenkomst wordt afgesloten tussen:

De websitebeheerder, hierna "de Uitgever"

Artikel 2: Juridische kennisgeving

De website www.keplerk.com wordt gepubliceerd door het bedrijf Keplerk Blockchain,
SAS met een kapitaal van € 50.000.
834 983 330 RCS Paris
De hoofdkantoor bevindt zich op 17 Chaussée de La Muette 75016 Parijs, Frankrijk
Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door Adil Zakhar.

De website www.keplerk.com wordt gehost door het bedrijf OVH
SAS met een kapitaal van € 10.069.020,
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Btw-nr: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Artikel 3: toegang tot de services

Gebruikers van de website www.keplerk.com hebben toegang tot de volgende services:

 • • Informatie over het kopen van crypto-activa via Bitcoin-tickets en Bitcoin-e-tickets
 • • Links naar virtuele stores om de apps voor smartphones te downloaden
 • • De bitcoinkoers via een van de belangrijkste transactieplatforms voor cryptoactiva (momenteel Bitfinex)
 • • Toegang tot een vragenforum (FAQ) met antwoorden op vragen over de services van Keplerk Blockchain en algemeen gezien, informatie over crypto-activa en het gebruik ervan.
 • • De verbindingsgateway naar de Keplerk Blockchain-account
 • • De tool om de fysieke verkooppunten te vinden die Keplerk-services aanbieden
 • • Het tariefbeleid
 • • Links naar de sociale media van Keplerk Blockchain

Alle Gebruikers met toegang tot internet kunnen de site gratis en vanuit overal bezoeken. De kosten die de Gebruiker hiervoor moet betalen (internetverbinding, IT-hardware, enz.) komen niet ten laste van de Uitgever.

De volgende services zijn uitsluitend beschikbaar voor Gebruikers die ook lid zijn van de site (en die zich met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben aangemeld) en voor wie de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn:

 • • Interface om de gegevens van het Bitcoin-ticket in te voeren
 • • Interface voor het Bitcoin-e-ticket
 • • Een Bitcoin-wallet en de tools om uw cryptogeld te beheren
 • • De tools om uw cryptogeld te verkopen

De Uitgever kan de site en de verschillende services onderbreken of opschorten, bijvoorbeeld voor onderhoud. Hij/zij hoeft dit niet te rechtvaardigen of vooraf te melden.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de risico‘s die voortvloeien uit het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Het wachtwoord van de Gebruiker moet geheim blijven. Indien het wachtwoord bekend raakt, draagt de Uitgever hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de manier waarop hij/zij de informatie en inhoud gebruikt die hij/zij op de site www.keplerk.com vindt.

Indien de Gebruiker van de services gebruik maakt en dit gebruik direct of indirect schade veroorzaakt, moet hij/zij de site hiervoor schadeloos stellen.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de Uitgever

De Uitgever is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de server of van het netwerk.

Ook in geval van overmacht of van een onvoorziene en onoverkomelijke actie van een derde, kan de site niet aansprakelijk worden gesteld.

De site www.keplerk.com verbindt zich ertoe om al het nodige te doen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Deze kan hierbij echter geen totale veiligheid garanderen.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen, hoewel de informatie die door de site wordt verspreid wel als betrouwbaar wordt beschouwd.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De inhoud van de site www.keplerk.com (logo‘s, teksten, grafische elementen, video‘s,...) is beschermd door auteursrecht, overeenkomstig de Code de la propriété intellectuelle oftewel het Franse wetboek van intellectueel eigendom.

Voordat de Gebruiker iets van die inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, moet deze eerst toestemming krijgen van de uitgever van de site.

Gebruikers mogen de inhoud van de site voor privédoeleinden gebruiken; elk commercieel gebruik is verboden.

De Gebruiker is 100% verantwoordelijk voor alle inhoud die hij/zij online plaatst en hij/zij verbindt zich ertoe geen schade toe te brengen aan derden.

De Uitgever van de site behoudt zich het recht voor om vrij en op elk moment inhoud die door de gebruikers online is gezet, te wijzigen of te verwijderen. Deze hoeft zich hiervoor niet te rechtvaardigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

Om zich op de site te kunnen inschrijven, moet de Gebruiker persoonlijke informatie doorgeven.

De site www.keplerk.com kan het elektronische adres (e-mail) van de gebruiker benutten om diverse informatie mee te delen en de account te beheren.

www.keplerk.com garandeert het respect voor de privacy van de Gebruiker, overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over informatica, bestanden en vrijheden.

De site is onder het volgende nummer bij de CNIL ingeschreven: 2149688.

Krachtens de artikelen 39 en 40 van de Franse wet van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en bezwaar van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit via:

E-mail aan support@keplerk.com

Artikel 8: Hyperlinks

De site bevat hyperlinks naar andere domeinen. De uitgever www.keplerk.com is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die domeinen en heeft geen controle over de links.

Derden kunnen een link naar een pagina van de site www.keplerk.com creëren zonder dat de uitgever hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Artikel 9: Evolutie van de algemene gebruiksvoorwaarden

De site www.keplerk.com behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder zich te hoeven verantwoorden, te wijzigen.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst

De duur van deze overeenkomst is onbepaald. De overeenkomst geldt voor de Gebruiker vanaf het moment dat deze de service begint te gebruiken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van een geschil tussen de Gebruiker en de Uitgever dat niet met een minnelijke schikking is opgelost, zijn de rechtbanken van Parijs bevoegd om de geschillen te regelen.